Продажби

на употребявани машини и оборудване

'ИНЕРМАТ' АД продава следните употребявани машини и оборудване:
Вертикална роторна трошачка
MAG' IMPACT 2100
на белгийския производител
MAGOTTEAUX
3 000 м/ч.